درود بر شما

به دنیای بابانیف خوش اومدید :) 

هنر ، فلسفه ، کیم نامجون *---* ، بنگتن ، مسابقه؟

آری ..... جای درستی اومدی خواهرم / برادرم :) 

 

 • ۱۳
 • نظرات [ ۵۱ ]
  • Rooni کایوتی هلو 🍑 :)
  • Thursday 13 May 21

  جیوو اینجا جیوو انجا جیوو همه جااا😂😂

  حضور خود را در وب رونی عزیز اعلام مینمایم😐✌🏻😂

 • ۵
 • نظرات [ ۷ ]
  • ...AYAN ...jk
  • Thursday 17 June 21

  گزینه درست دارم به .... میرم :"/

  دارم به مهمونی میرم :"///

   

   

  # جهت سنجش منحرف بودن شما :)

  # جهت یادآوری یکی که دلم براش تنگ شده :)

   

   

 • ۷
 • نظرات [ ۱۶ ]
  • Rooni کایوتی هلو 🍑 :)
  • Thursday 17 June 21

  دارم به .....

  دارم به ...... میرم .

   

  جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید .

 • ۱
 • نظرات [ ۱۵ ]
  • Rooni کایوتی هلو 🍑 :)
  • Thursday 17 June 21

  Went ......

  She will be back 

   

  ?it's true

 • ۱۲
  • Rooni کایوتی هلو 🍑 :)
  • Thursday 17 June 21

  من ددی میخوام :"/

  یکی برام ددی پیدا کنه :"/// 

   

   

  ج ح ایز بچ 

  جاروم تو کونش :| 🧹

 • ۴
 • نظرات [ ۲۰ ]
  • Rooni کایوتی هلو 🍑 :)
  • Wednesday 16 June 21
  موضوعات